U kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića, danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova između Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, koju zastupa Općinski načelnik Sead Čaušević i izvođača radova “Struktura” d.o.o. Jajce, koju zastupa Dubravko Kolovrat.

Predmet ugovora je Asfaltiranje dijela lokalnog puta Gornji Vakuf-Uskoplje -Uzričje u dužini od 767,20 m, a ukupne vrijednosti 130.100,69 KM.

Drugi dio odnosi se na Asfaltiranje lokalnog puta Zanesovići – Bojska dužine 736 m, a ukupne vrijednosti 125.163,23 KM.

Ukupna ugovorena vrijednost po ova dva pravca iznosi 255.263,92 KM.

Izvođač je dužan izvršiti ugovorene radove najkasnije do 15.11.2022 godine.

Naila Čaušević/ Sahatkula.ba

Komentari