BZK “Preporod” Gornji Vakuf objavljuje konkurs za učešće horova koji se bave izvođenjem ilahija i kasida na internacionalnom 14. Festivalu ilahija i kasida Gornji Vakuf-Uskoplje 2022, koji će se održati od 14.10.- 15.10.2022.godine. Tekst konkursa slijedu u nastavku:

Organizator Internacionalnog festivala je Bošnjačka zajednica kulture Preporod Gornji Vakuf.

Programski sadržaj sastoji se od:

 • revijalni dio sa horovima (petak),
 • takmičarski dio sa horovima (subota).

Vrijeme održavanja festivala je od 14.10. do 15.10.2022. godine sa početkom u 1800sati.

Mjesto održavanja je: Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje u Gornjem Vakufu-Uskoplju, u ulici Gradska bb.

USLOVI IZVOĐENJA:

Na festivalu će se izvoditi već izvedene ili nove kombinovane ilahije ili kaside. Izvodit će se po dvije numere (treća numera je rezervna).

 • Ocjenjivanje učesnika će vršiti stručni žirija festivala čiji će članovi biti poznati na dan održavanja festivala.

PRIJAVA UČESNIKA:

Prijavu popuniti elektronski, isprintati, potpisati i vratiti je na email (skenirano) ili poslati poštom.

Prijave učešća vrše se elektronskim putem ili poštom.

Adresa na koju se prijavljuje je: BZK „PREPOROD” Gornji Vakuf, Ridžalev sokak bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, BiH, sa naznakom „Prijava za Festival ilahija i kasida”

Email na koji se prijavljuje je : preporod.gv@gmail.com

Uz prijavu za učešće na festivalu obavezno poslati:

 • Čiste matrice
 • imena i prezimena učesnika na festivalu te njegovu funkciju (u društvu ili organizaciji) i godište, čiji ukupan broj ne može preći 25 učesnika zajedno sa vođama puta.
 • Prijava – obavezno popuniti sva polja!

Prijave slati najdalje do 25. septembra 2022. godine.

Takmičarska noć je predviđena za dodjelu nagrada gdje će biti upriličen i prigodan program tokom vijećanja žirija (svi koji žele mogu se prijaviti za ovaj dio).

Uslovi konkursa za takmičarski dio:

 1. Pravo učešća u takmičarskom dijelu imaju svi horovi koji nisu pobjeđivali na protekla dva festivala.
 2. IZVOĐAČI mogu biti horovi uz pratnju orkestra ili uz matricu.
 3. IZVOĐAČI će dostaviti po jedan DEMO-SNIMAK (čistu matricu) ilahije.
 4. Članovi hora na bini moraju biti obučeni u kodeksu izvođenja duhovne muzike

Za najuspješnije takmičare Festivala predviđene su:

NOVČANE NAGRADE I PLAKETE:

 • Prvo mjesto,
 • Drugo mjesto,
 • Treće mjesto,
 • Nagrade iznenađenja.

POKLON NAGRADE FESTIVALA ZA SVE UČESNIKE I GOSTE

Broj horova za takmičarku noć je ograničen, te će konkurs za takmičarsku noć trajati do popune mjesta.

Festival ilahija i kasida će se održati u skladu sa važećim zdravstveno – epidemiološkim mjerama te organizator zadržava pravo otkazivanja istog ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna te budu na snazi mjere kojima nije moguće održati Festival.

Kontakt telefoni: +387 61 996 461 i +387 61 534 165, email:preporod.gv@gmail.com

U Gornjem Vakufu-Uskoplju, 29.08.2022.godine

                                                                                               Predsjednik BZK
                                                                                               Preporod Gornji Vakuf:

                                                                                                                       Senad Hađić

PREUZMI KONKURS

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Sahatkula.ba

Komentari