ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf, na čelu sa direktorom Vildanom Hajićem su podržali još jedan humani projekat. Za pokrivanje nove kuće za Sabu Latović iz Gluhe Bukovice ovo preduzeće je doniralo kubik daske u vrijednosti od 500 KM.

Direktor ŠPD “Srednjobosanske šume” Vildan Hajić

Organizatore ove humanitarne akcije se srdačno zahvaljuju svim donatorima koji su učestovali i dali svoj doprinos.

Sahatkula.ba

Komentari