Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo sazvao je 137. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 8. 9. 2022. godine, u 9 sati, sa slijedećimDnevnim redom:

1. Zapisnik sa 136. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Politika upravljanja ljudskim resursima – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Model sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou
3. Prijedlog odluke o isplati sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Saglasnost na Ugovor o zakupu prostorija za smještaj Mješovite srednje škole Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
6. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
7. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2022. godinu – Kantonalni arhiv
8. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Saglasnost za promjenu statusa dodatnih sudaca u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provođenje javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog kriterija bodovanja za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinu
b) Prijedlog teksta javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinuKomentari