Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 137. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu
• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izmirenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama,
• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP2216/21 od 7. 7. 2022. godine,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavu bankarskih usluga,
• Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. godine.

2. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava gospodarskim društvima iz ostalih industrijskih grana i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost trgovine na malo i/ili trgovinskih usluga na malo za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu “ za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu, (za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Utvrđivanje odgovora na zastupnička pitanja,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu (14.000,00 KM),
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu za sufinanciranje Međunarodnog sajma minerala, stijena i fosila,

 3. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga standardizacije nastavnih planova i programa,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na rang listu prihvatljivih ponuda za izradu glavnog projekta za Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići – Fojnica,
• Saglasnost na Odluku MSŠ „Travnik“ o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama,
• Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Srednja škola „Travnik“ Nova Bila
b) Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik
d) Osnovna škola „Bristovi „ Bugojno
• Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za izmjenu stolarije u Osnovnoj školi „13 Rujan“ Jajce
b) za nabavku uglja za Osnovnu školu „Jajce“, Krušćica – Jajce
c) za nabavku usluga telefona i interneta u Prvoj osnovnoj školi Bugojno Jaklić
d) za nabavku opreme za Osnovnu školu „Braća Jezerčić“, Jajce
e) za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u Srednjoj školi „Uskoplje“
• Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u Osnovnoj školi „Karaula“, Karaula
• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u MSTŠ „Travnik“,
• Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa:
a) Zbog povećanog obima poslova
b) Za izradu softvera za prijevoz učenika
• Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava – „Tekući transferi za muzejsku djelatnost“,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“,
• Prijedlog odluke na listu subjekata koji obavljaju muzejsku djelatnost značajnu za Kanton Središnja Bosna,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast kulturu za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke raspodjeli sredstava iz oblasti športa za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o visini isplati naknade za rad članovima Radne grupe za izradu Nacrta Strategije za mlade u Kantonu Središnja Bosna

4. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Utvrđivanje mišljenja na sporazume o saradnji u medicini i o saradnji u oblasti zdravstva između Kabineta ministara Kirgiske Republike i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
• Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“ za 2022. godinu,
• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona –
a) Dom zdravlja Jajce, za renoviranje ambulante u naselju Bešpelj
b) Dom zdravlja Jajce, za nabavku sanitetskog vozila
c) Dom zdravlja Jajce, za nabavku ultrazvučnog aparata
d) Dom zdravlja Novi Travnik, za nabavku stomatološke stolice
e) Dom zdravlja Novi Travnik, za gradnju objekta nove lamele (II. faza)
f) Općina Kiseljak, za nastavak izgradnje Doma zdravlja Kiseljak
g) Bolnica Travnik, za nabavku digitalnog mamografskog RTG aparata
h) Bolnica Travnik, za nabavku uređaja magnetne rezonance
i) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku uređaja magnetne rezonance
j) Lječilište „Reumal“ Fojnica, za nabavku toplotne pumpe za potrebe hidroterapijskog bloka
k) Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu „Travnik“, za nabavku CT sustava
l) Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu „Travnik“, za rekonstrukciju odjela „A“ u bolnici
m) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku ultrazvučnog aparata
n) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku sanitetskog vozila
o) Dom zdravlja Kreševo, za dogradnju objekta Doma zdravlja Kreševo
p) Dom zdravlja Kreševo, za nabavku medicinske opreme
r) Dom zdravlja Vitez, za izgradnju multifunkcionalne lamele Doma zdravlja Vitez
s) Dom zdravlja Vitez, za nabavku kombi vozila, za prijevoz dijaliziranih pacijenata
t) Dom zdravlja Vitez, za nabavku ŠPALT mikroskopa
u) Dom zdravlja Vitez, za nabavku biokemijskog analajzera.
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu, Domu zdravlja Busovača, na ime financiranja izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju postojećeg doma zdravlja i prostora u vojarni Dragi,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja fizičkih osoba,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na donošenje Odluke o poništenju rezultata pretkvalifikacije u postupku javne nabave – Usluge održavanja sustava BIS,
• Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama Kantona:
a) Dom zdravlja Busovača, za financiranje nabave opremljenog sanitetskog kombija
b) Dom zdravlja Busovača, za financiranje nabave laboratorijskih uređaja
c) Dom zdravlja Fojnica, za sufinanciranje projekta izgradnje objekta dječjeg dispanzera i ginekologije
d) Dom zdravlja Fojnica, za sufinanciranje rekonstrukcije i adaptacije zgrade doma zdravlja
e) Dom zdravlja Donji Vakuf, za sufinanciranje rekonstrukcije zgrade doma zdravlja
f) Dom zdravlja Donji Vakuf, za sufinanciranje nabave sanitetskog vozila
g) Opća bolnica Jajce, za sufinanciranje sanacije krova na objektu zgrade bolnice
h) Opća bolnica Bugojno, za sufinanciranje projekta „Sanacija Anexa D“ radi povećanja energetske efikasnosti
i) Dom zdravlja Busovača, za financiranje nabave opreme za HMP
j) Dom zdravlja Travnik, za financiranje nabave ultrazvučnog aparata
k) Dom zdravlja Travnik, za financiranje nabave opremljenog sanitetskog kombi vozila
l) Dom zdravlja Travnik, za sufinanciranje renoviranja i adaptacije centralne zgrade doma zdravlja
m) Dom zdravlja Travnik, za sufinanciranje renoviranja i adaptacije područnih ambulanti
n) Dom zdravlja Bugojno, za sufinanciranje adaptacije zgrada i rekonstrukcije grijanja područnih ambulanti
o) Dom zdravlja Bugojno, za sufinanciranje rekonstrukcije pomoćnih objekata
p) Dom zdravlja Bugojno, za sufinanciranje rekonstrukcije glavne zgrade i aneksa doma zdravlja
r) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje nabave peći za centralno grijanje
s) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje asfaltiranja kruga doma zdravlja
t) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje opremanja fizijatrijske službe
u) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje opremanja oftalmološke ordinacije
v) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje opremanja otorinolaringološkog odjela
z) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje opremanja pedijatrijske službe
ž) Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, za financiranje opremanja previjališta

 5. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu.

6. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku unutrašnje stolarije za potrebe Općinskog suda u Jajcu,
• Saglasnost za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Jajcu,
• Saglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu i ugradnju lifta u Općinskom sudu u Bugojnu,
• Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavu roba i usluga za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku:
a) Čišćenje, dezinfekcija i dopuna plinom postojećih starih klima uređaja u zgradi Suda
b) Izvođenje bravarsko – farbarskih radova na zaštiti rešetki sa vanjske strane zgrade Suda,

Ostale odluke i saglasnosti:

• Suglasnost na dopune Plana javnih nabava Kantonalne uprave za branitelje za 2022. godinu,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinanciranje projekta izrade AB zidova na Babijak potoku, MZ Polje ,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za sufinanciranje projekta sanacije klizišta u naselju Kable – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za sufinanciranje sanacije mosta u naselju Slimena, MZ Slimena – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za financiranje kupovine vatrogasnog vozila za potrebe DVD „Bruneji – Vlašić“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Prijedlog odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći općini Busovača za otklanjanje posljedica atmosferske pojave – grad – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti o pokretanju postupka javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja – Sustav pokretnih polica – Kantonalni arhiv
• Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove,
• Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za drugostupanjsko upravno rješavanje – Povjerenstvo za drugostupanjsko upravno rješavanje.

Sahatkula.ba

Komentari