Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Milostivom, Svemilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. On zna šta
nam duša haje i osjeća. On nam je bliži od vratne žile kucavice. Salavate i selame donosimo na
Resulullaha, Muhammeda, s.a.v.s., i njegov Ehli bejt, zatim na ashabe, čestitu ulemu, plemenite
šehide i hrabre borce na Božijem putu, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu’mine i mu’minke
koji su nosili, koji danas nose i koji će do Kijametskog dana nositi Kelime-i šehadet u svome srcu,
jezikom iskreno izgovarati i djelima u svome životu potvrđivati, amin!

Bio je četvrtak, četiri dana prije smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Onako bolestan, obratio se
prisutnim ashabima: “Donesite mi pribor za pisanje da vam ostavim jedno pismo poslije kojeg
nećete zalutati.” Hazreti Omer, r.a., je tada kazao: “Vjerovjesnika, s.a.v.s., iscrpila je njegova
bolest, a mi imamo Allahovu Knjigu i ona nam je dovoljna!” Ashabi se oko toga raziđoše i galama
se povećala. Muhammed, a.s., reče: “Idite od mene! Meni nije potrebno da se kod mene prepirete!”
Kasnije je izašao i Ibn Abbas, r.a., govoreći: “Kakva šteta, prava šteta, što je spriječen Allahov
Poslanik da ostavi svoje pismo!” (Buharija)
Ovaj postupak Omera, r.a., nam ukazuje na njegovu obzirnost i dalekovidnost. Naime, on je htio
poštediti Poslanika, a.s., dodatnog iscrpljivanja, a k tome je znao da ako se muslimani budu čvrsto
držali Kur’ana neće zalutati. Kur’an je ustav muslimana u kojem se nalaze rješenja za svaku
situaciju. Pa tako Uzvišeni Allah u Kur’anu naređuje vjernicima: “O vjernici, izvršavajte
(ispoštujte, držite se) svoje obaveze (ugovore)…” (El-Maide, 1)


Dakle, Allah nas duži da izvršimo preuzete obaveze, da poštujemo ugovore, pravilnike, i da se
držimo dogovora koje smo svjesno utanačili. Pejgamber, alejhi selam, nas uči da o svim važnim
stvarima/poslovima za muslimane i zajednicu razgovaramo, odnosno da se dogovaramo. Nažalost,
muslimani danas sve manje razgovaraju i sve rijeđe se dogovaraju, a sve više jedni druge ogovaraju
i nagovaraju na ono što ne valja!


Da je dogovaranje jedan od principa na kojima treba da funkcioniše muslimanska zajednica govori
nam i to što jedna cijela sura nosi naziv Eš-Šura (Dogovaranje). Čak štaviše, Allah naređuje i
Svome Vjerovjesniku, s.a.v.s., da se dogovara, odnosno savjetuje s muslimanima: “Samo
Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.
Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se
pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Ali ‘Imran, 159)
Ovaj ajet je objavljen poslije bitke na Uhudu! Dakle, Uzvišeni Allah poručuje Poslaniku, a.s., i
svim muslimanima do Sudnjeg dana: Bez obzira na ishod dogovaranja/savjetovanja, ne napuštaj
taj princip! Naprotiv, pređi preko njihovih propusta, oprosti im, čini im istigfar, i obavezno se
dogovaraj s njima!


U decembru su izbori u Islamskoj zajednici. Biraju se članovi džematskih odbora, zastupnici u
skupštini/izvršnom odboru medžlisa, te delegati za izborno tijelo koje bira sabornike IZ u BiH.
Neki će kazati da ih se ne tiču ovi izbori, da im je svejedno ko će biti izabran, da ovi izbori nisu
bitni i sl. Takvima možemo citirati izreku velikana koji vele: “Koga nije briga za stvari/poslove
muslimana, taj im ne pripada!” S druge strane, imamo i one koji bi da po svaku cijenu uđu u odbore
ili skupštinu/izvršni odbor medžlisa, iako najčešće nemaju ni sposobnosti ni kredibiliteta za taj
emanet!
Islamska zajednica u BiH je ozbiljna institucija, iako ima i muslimana koji sumnaju u to. Da je
Islamska zajednica u BiH ozbiljna i vjerovatno najvažnija institucija Bošnjaka potvrđuju
kontinuirani i sve intenzivniji napadi na nju, odnosno na reisu-l-ulemu, Husein-ef. Kavazovića!
Zato, kao odgovorna i ozbiljna institucija, ona ima svoj ustav i pravilnike. Tako imamo i pravilnik
po kojem se provode izbori na svim nivoima IZ u BiH. Ovdje ćemo ukratko spomenuti neka pravila
koje je nužno znati:


Član 3. Pasivno biračko pravo ima svaki član Islamske zajednice tj. džemata u kojem se vodi, koji
je navršio osamnaest godina i član je Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora, te koji
izvršava svoje obaveze u džematu.
Član 4. Prilikom sastavljanja kandidatskih listi obaveza je voditi računa da kandidati imaju
sljedeće karakteristike:

 • Da se pridržava islamskih normi, štiti islamske vrijednosti i čuva islamske običaje,
 • Da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice u BiH,
 • Da plaća redovno članarinu, daje doprinos i druge priloge za potrebe džemata i
  Islamske zajednice,
 • Da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice,
 • Da je svojim stručnim znanjem, kompetencijama i ponašanjem stekao ugled u džematu i
  sredini u kojoj živi,
 • Da svojim djelovanjem i ponašanjem doprinosi da se ispoštuje ustavni princip prema kojem
  se u tumačenju i izvršavanju ibadetskih i islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici
  primjenjuje maturidijski akaid i hanefijski fikh (mezheb).
 • Na kraju treba kazati jasno i otvoreno: Obaveza je odazvati se na skupštinu džemata i kandidirati
  one koji imaju sljedeća tri svojstva: da su odgovorni i sposobni; da imaju želju i volju žrtvovati se
  za džemat/opšti interes; da poštuju imama i čuvaju ugled Islamske zajednice u BiH! Ne kandidirati
  one koji gledaju samo lični, politički ili neki drugi sebični interes!
  Bože olakšaj, a ne otežaj. Bože završi s dobrim, amin!

Idriz ef. Bušatlić

Komentari