Dana, 23.01.2023.godine je započela isplata dječijeg dodatka po federalnom propisu za sva rješenja koja su postala pravosnažna i koja su zaključena u bazi od strane nadležnih centara za socijalni rad/službe socijalne zaštite zaključno sa 30.11.2022. godine. Rješenja koja su postala pravosnažna i koja su zaključena u bazi zaključno sa 31.12.2022. planiramo isplatiti do kraja januara 2023. godine. Napominjemo da će isplatu vršiti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

v.d DIREKTOR:

Muris Pidro

Komentari