Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2022. godini povećala ukupne prihode za 10% na 1.599,3 miliona eura i ostvarila dobit prije oporezivanja od 134,5 miliona eura, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu. Pored uspješnog poslovanja, na planirani rezultat uticala su i odgovarajuća prilagođavanja uticajima životne sredine. Grupa, koja je dosljedno sprovodila strateške razvojne aktivnosti i ostvarila svoje održive ambicije, ostaje finansijski jaka sa visokom adekvatnošću kapitala, koja se na kraju godine kretala oko donje granice ciljanog raspona. Dvije renomirane  bonitetne agencije ponovo su Grupi Triglav dodijelile visoku kreditnu ocjenu »A«  u 2022. godini, sa stabilnim srednjoročnim izgledima. Izmjereni nivoi zadovoljstva kupaca i zaposlenih ponovo su dostigli visok nivo.

Grupa Triglav je ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja u 2022. godini, što je 1% više u
odnosu na prethodnu godinu i iznad plana.

»Prošle godine napravili smo važne razvojne iskorake i ostvarili dobre rezultate u
zahtjevnom poslovnom okruženju, koji potvrđuju kako robusnost našeg poslovnog modela, tako i
fleksibilnost i uspješnost naše strategije. Na temelju toga uspjeli smo se adekvatno prilagoditi
promjenama u poslovnom okruženju, posebno rastućoj inflaciji i nepovoljnoj situaciji na finansijskim
tržištima
«, tom prilikom izjavio je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

Grupa Triglav je tradicionalno blisko uključena u društveno i ekološki odgovorne projekte,
partnerstva i donacije. 2022. godine, povezujući svoje partnere iz svijeta sporta, kulture, zdravlja,
prevencije i privrede, kreirala je platformu Safe the Future, gdje zajedno sa njima podiže svijest o
značaju održive prakse zasnovane na 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).
U svom radu prati visoke standarde korporativnog upravljanja. Čineći to, takođe, njeguje kulturu
različitosti i inkluzije i prepoznaje mogućnosti koje ona donosi. U Grupi Triglav 55% su žene, njihov
udio je 45% među višim menadžerima i 24% među zaposlenima koji vode ili nadgledaju kompanije
Grupe. Učestvuje u međunarodnim inicijativama UN PSI, UNEP FI i u partnerstvu PCAF, koje
implementiraju principe održivog razvoja, i izvještava u skladu sa standardima održivosti GRI, SASB i
prema CDP upitniku o klimatskim promjenama.

Više pročitajte u saopštenju za javnost na linku ispod:

Komentari