Večeras (Subota 06.04.2024.) od 22:00 će dežurna ekipa oprati Gradske ulice radi uklanjanja prašine i pjeska sa površine trotoara i ulica a u skladu sa ugovorom o održavanju i čišćenju javnih površina!

AKTIVNOSTI JKP RADOVINA na realizaciji ugovora ljetnog održavanja i vandrednog održavanja naših lokalnih puteva na prostoru Općine.

Trenutne aktovnosti JKP Radovine su vršenje poslova na uređenju javnih površina (bankina/ lokalnih puteva) u naseljenim mjestima. U proteklih nekoliko dana vrši se košenje trave i rastinja na javnim površinama uz puteve. Košenje se vrši na lokacijama predviđenim planom Općine i ugovorom.

Molimo građane da imaju razumjevanje i da prilikom dolaska do mašina JKP Radovine drže odstojanje kako ne bih došlo do oštećenja automobila.
Za cist i uredan nas grad!


Općina Gornji Vakuf – Uskoplje
Sead Čaušević – načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Komentari