Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo sazvao je 133. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28. 7. 2022. godine, u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 132. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa
3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „ Kapitalni transfer javnim preduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli djela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode sa bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
a) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinansiranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
19. Saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola – Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
20. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
21. Saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Saglasnost za nabavku advokatskih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Saglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije SBK/KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasi – Ministarstvo privrede

Komentari